Goud
Direct geld voor uw onderpand
zilver
Direct geld voor uw onderpand.

Wat wij belenen
GOUD - ZILVER - DIAMANT - HORLOGES. 
Zonder onnodige formulieren of BKR toetsing. Redelijke rente van 1,75% p/maand.

Wij betalen de hoogste beleenwaarde. Uw geldig dentiteitsbewijs
zien we graag even in. 
De looptijd is 6 maanden.

Hoe werkt het?
U komt naar ons toe. WIj taxeren
uw eigendom(men). U ontvangt
een pandbewijs. Wij betalen
u contant of per bank.
U kunt iedere dag uw eigendom weer ophalen. Een kwestie 
van 5 minuten.

Waarom bij ons?
Wij zijn ervaren taxateurs. 
Wij kennen de juiste waarde.
U wordt discreet ontvangen.
Wij zijn respectvol en glashelder. 
Goederen zijn verzekerd.
Afspraak = afspraak!

Rekenvoorbeeld

U heeft direct geld nodig en u heeft bijvoorbeeld een gouden armband die bij verkoop aan ons € 1.200,- opbrengt. Deze armband is u dierbaar en u wilt het eigenlijk niet verkopen.
U kunt deze armband bij ons belenen voor:

Beleenwaarde:                        € 1.010,00

Administratiekosten:                    € 10,00

 

U ontvangt contant per kas:      € 1.000,00

Rente per maand:                          € 17,50

U heeft 6 maanden de tijd om het geleende bedrag+rente terug te betalen.
Eerder lossen kan ook, u betaalt dan minder rente.
U kunt ook aan het eind van de looptijd de armband opnieuw ter belening aanbieden.

Nieuws

De aanleiding voor deze nieuwe website was onder andere de nieuwe pandhuiswet, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Deze wet is aangepast om u als klant beter te beschermen.

 • De belangrijkste wijziging was dat pandhuizen in Nederland maximaal 
   
 • 9% rente mochten rekenen. Per 1 juli 2015 is dat maximaal 4,5% per maand.
   
 • Pandhuis Haaglanden rekent al jaren 1,75% rente per maand.
   
 • Onze tip is om goed naar de voorwaarden van diverse pandhuizen te kijken bij de keuze voor het onderbrengen van uw pand.
   
 • Heeft u nog vragen? Kijk dan ook eens bij onze FAQ of neem contact met ons op.